obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626OBS Den Boogerd plant bomen in Delwijnen


Op de 64ste Nationale Viering Boomfeestdag

Op 18 maart a.s. werd de 64ste Nationale Viering Boomfeestdag gevierd. Om al die bomen te kunnen planten is in heel Nederland veel hulp nodig van zowel jong als oud. In Delwijnen, aan de Doensestraat en Eendenkade, werden al op woensdag 4 maart door de groepen 7 en 8 van OBS Den Boogerd uit Aalst 150 bomen geplant in het kader van deze Boomfeestdag. De nieuwe bomen vervangen de oude bomen die in december zijn weggehaald in verband met ouderdom en een groot risico op afbrekende takken.

Na het welkomstwoord van Adri Bragt, wethouder van de Gemeente Zaltbommel, werd uitleg gegeven over het planten van bomen. Met grote betrokkenheid gingen de 21 leerlingen onder begeleiding in het zonnetje aan de slag met het poten van 100 populieren en 50 lindes. Na een korte pauze met ranja, chocolademelk en iets lekkers werd de klus ijverig afgemaakt.

Een gezonde leefomgeving
Bomen maken school- woon- en werkomgeving gezonder, koeler en leefbaarder. Marieke Spruijt, directeur OBS Den Boogerd, is blij met deze ochtend: “We vinden het ontzettend belangrijk en zinvol dat we naast goede afvalscheiding in de school, het promoten van drinkwater tijdens schooltijd en het eten van fruit in de schoolpauzes ook op deze manier iets kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Bomen maken leerlingen vrolijk.”

Thema van dit jaar: Bomen geven Energie
Bomen zuiveren de lucht en nemen CO2 op. Ze zorgen ook voor een hogere biodiversiteit: insecten houden van een groene omgeving met bomen en struiken. Daarnaast wordt het water beter afgevoerd na hevige regenval. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in groene schoolomgeving zich beter kunnen concentreren. Bomen geven ons op alle fronten meer welzijn en veel energie.

Naast de leerlingen van OBS Den Boogerd waren leerlingen van School met de Bijbel De Burcht Aalst aanwezig bij het planten van de bomen.