obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Welkom in groep 1/2


Zo gaat dat bij ons

Inloop
De school is open vanaf 8.20 uur, dan kan u met uw kind naar binnen. er is dan ruimte om de leerkracht kort aan te spreken voor een mededeling of vraag. Om 8.30 uur start de schooldag, de leerkracht gaat dan ook echt beginnen. Probeer het afscheid kort te houden. Mocht uw kind zéér veel moeite hebben met het afscheid nemen, geef uw kind dan toch over aan de leerkracht. Zodra de ouder weg is, is het verdriet meestal snel over. Zodra de kinderen binnen zijn mogen zij aan een tafel aan het werk gaan.

Spel
Het accent in groep 1-2 ligt op spel. Het bevordert de zelfstandigheid, samenspel en de communicatie. De themahoek in de klas wordt aangepast bij een bepaald thema. Ook worden alle andere activiteiten (rekenen/taal/knutselen/muziek) aangepast bij dit thema.

Dagritmekaarten
De meeste kleuters kunnen nog niet lezen, maar willen wel graag weten hoe lang een dag duurt. Bovendien hebben kinderen, vooral op deze jonge leeftijd, behoefte aan (visuele) structuur. Op school gebruiken we daarom in de kleutergroep dagritmekaarten met foto’s waarop het kind kan zien wat er die dag allemaal gaat gebeuren.

Fruitkring en lunch
De fruitkring is om 09:30 uur. We zien graag dat de kinderen fruit of een stukje groente meenemen. Op woensdag is dit verplicht. Ook mogen ze iets te drinken meenemen voor de fruitkring. De lunchtijd is voor groep 1 en 2 van 11:30-12:00 uur. Mocht u iets van melk meenemen voor de lunch dan kan dit gekoeld bewaard blijven. Uw kind kan dit in het rode mandje zetten.

Gymles
De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen twee keer per week in de gymzaal de Maayenboogerd. De kinderen hebben dan gymschoenen nodig met een witte zool. Ook mogen zij gymkleding meenemen als ze zich zelfstandig kunnen omkleden. Deze spullen mag je op woensdag mee naar school geven en dan gaan de spullen donderdag weer mee naar huis. Ook gaan we zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten, waar de kinderen ook kunnen spelen en bewegen.

Verjaardag kind in groep 1 en 2
Als uw kind jarig is, mogen de ouders natuurlijk de verjaardag op school meevieren. U bent als ouder welkom. Samen met de leerkracht spreekt u de dag af dat de verjaardag gevierd wordt, uw kind mag deze dag een traktatie uitdelen. We willen u vragen de traktatie klein en gezond te houden. Op internet zijn hier vele voorbeelden van te vinden. De jarige mag de andere leerkrachten in de pauze trakteren. Uiteraard mag dit gewoon de kleine traktatie zijn die de kinderen ook ontvangen in de klas.

Ziekte en verlof
Wanneer uw zoon of dochter ziek is kunt u dit telefonisch doorgeven aan school, graag bellen tussen 08.00 – 8.20 uur. Wanneer u uw zoon of dochter heeft afgemeld hoeft u dit niet dagelijks te doen. Wel is het fijn als het ziek zijn een langere periode gaat duren of als er een weekend tussen zit. Als uw kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Als u vrij wilt hebben voor uw kind, dient u een verlofaanvraag in te dienen, te vinden op deze site. Voor verlof zijn wettelijke richtlijnen vastgesteld. Meer informatie vindt u in de schoolgids of loop met uw verzoek even binnen bij de directie.

Nog niet helemaal zindelijk!
Dan is het belangrijk om het kind vaker op een dag naar het toilet te sturen, geef de leerkracht door om de hoeveel minuten dit nodig is. Zelf billen afvegen is vaak nog moeilijk voor een jonge kleuter, de leerkracht wil hier wel bij helpen maar heeft niet altijd de tijd dit te doen. Daarom is het belangrijk om dit thuis ook goed te oefenen.

Tot slot… Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, heeft u nog vragen, stel ze gerust.

Wij zijn te bereiken via: natascha@obsdenboogerd.nl & roos@obsdenboogerd.nl