obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Alle leerlingen groep 8 geslaagd voor theoretisch verkeersexamen


Groep 8

De 9 leerlingen van groep 8 zijn op 18 juni allemaal geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd allemaal! Goed gedaan!

Tijdens het examen beantwoordden de leerlingen 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. De leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord.

Tijdens zo’n examen wordt getest of ze:

  • de verkeerskennis voldoende beheersen
  • goed inzicht hebben in verkeerssituaties
  • zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag

Om het examen goed te kunnen maken moeten de kinderen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de knie hebben. Ook moeten ze weten wat te doen als ze deze verkeersborden in het verkeer tegenkomen.