obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Toetsen


Om het effect van ons onderwijs te kunnen meten hanteren we naast observaties, methodegebonden toetsen en de beoordeling van gemaakt werk ook een serie objectieve toetsen. Hiervoor maken we gebruik van Cito Leerling in beeld. Vanaf groep 3 worden tweemaal per jaar toetsen afgenomen op diverse leergebieden. Al deze toetsen zijn opgenomen in de toetskalender. In groep 1 en 2 wordt het observatiesysteem het Digikeuzebord gebruikt om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. Ook worden er toetsen afgenomen vanuit het dyslexieprotocol, om tijdig mogelijke “risicolezers” te signaleren en preventief te begeleiden.

Doorstroomtoets

De doorstroomtoets toets wordt in februari afgenomen in groep 8. We geven ouders voorafgaande aan deze toets ons schooladvies. Na de uitslag van de doorstroomtoets spreken we de resultaten met de ouders door en geven dan het  definitieve advies voor het VO. De uitslag van de jaarlijkse doorstroomtoets biedt een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, daarnaast  biedt het de mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren.

De gemiddelde scores van Den Boogerd:

2018-2019: 544
2019-2020: in verband met het Coronavirus zijn er dit jaar geen scores.
2020-2021: 537,2
2021-2022: 534,1
2022-2023: 532,7