obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Toetsen en Centrale eindtoets


Om het effect van ons onderwijs te kunnen meten hanteren we naast observaties, methodegebonden toetsen en de beoordeling van gemaakt werk ook een serie objectieve toetsen. Hiervoor maken we gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 3 worden tweemaal per jaar toetsen afgenomen op diverse leergebieden. Al deze toetsen zijn opgenomen in de toetskalender.

In groep 1 en 2 wordt het observatiesysteem Kijk! gebruikt om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. Ook worden er toetsen afgenomen vanuit het dyslexieprotocol, om tijdig mogelijke “risicolezers” te signaleren en preventief te begeleiden.

De Centrale eindtoets wordt in april afgenomen in groep 8. We geven ouders voorafgaande aan deze toets ons schooladvies en spreken na de uitslag van de Eindtoets de resultaten met de ouders door.

De Centrale eindtoets

De uitslag van de jaarlijkse Centrale eindtoets biedt een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, daarnaast biedt het de mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren.

De gemiddelde scores van Den Boogerd:

2017-2018: 533,1
2018-2019: 544
2019-2020: in verband met het Coronavirus zijn er dit jaar geen scores.
2020-2021: 537,2
2021-2022: 534,1

Den Boogerd scoort in 2021-2022 op de centrale eindtoets vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (534,8).