obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Onze missie en visie


Missie

Kennis
Op Den Boogerd zorgen wij ervoor dat leerlingen een goede basis aan kennis hebben vanuit de basisvakken zoals rekenen, taal en spelling. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor Engels, muziek en bewegingsonderwijs. Ook brengen wij kinderen kennis bij over techniek, kunst, cultuur en media. Wij zorgen dat kinderen kennis niet alleen onthouden en toepassen, maar ook zelf kennis leren generen vanuit analyses, evaluaties en creaties.

Vaardigheden
Onze leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om te kunnen samenwerken, communiceren en op een fijne, respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen, hun gedrag te sturen en kritisch en creatief te denken.

Attituden
Elke leerling die de basisschoolperiode heeft doorlopen op Den Boogerd heeft zich ontwikkeld tot een individu die voelt dat hij mag zijn wie hij is. Leerlingen van Den Boogerd hebben een positief zelfbeeld en zijn nieuwsgierig en betrokken.

Visie

Onze visie in bullets:

  • Veiligheid, met oog voor anderen.
  • Breinvriendelijk onderwijs.
  • In verbinding staan met de omgeving.
  • Elk kind in beeld.
  • Leren van en met elkaar.
  • Leren vanuit betrokkenheid.