obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626De MR


De MR van onze school bestaat uit 2 geledingen, de personeelsgeleding (2 leerkrachten) en de oudergeleding (2 ouders). De 2 gekozen ouders vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen op onze school. Ze zitten echter op persoonlijke titel in de raad. De 2 gekozen leerkrachten vertegenwoordigen al hun collega’s. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Ze hebben bevoegdheden welke zijn vastgelegd
in een reglement waarbij hun gesprekspartner de directeur van de school is. De vergaderingen zijn openbaar.

De notulen van de vergaderingen staan op de site en zijn ter inzage op school. Heeft u belangstelling, kom dan gerust eens luisteren. Heeft u belangstelling voor het werk van de oudergeleding van de MR (de GMR), neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de ouderleden.

Oudergeleding:
Karin van Buul
Shardé Kok

Personeelsgeleding:
Lieke Splinter (voorzitter)
Marleen van Beek

Onderaan deze pagina stellen de MR-leden zich voor.
Wilt u contact met de MR leggen, dan kan dat via e-mail: mr@obsdenboogerd.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Sinds 7 november 2007 bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de openbare scholen die vallen onder ons bestuur. Een aantal bevoegdheden van de MR zijn aan de GMR overgedragen, voor zover het zaken betreft die voor alle scholen gelden. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Volgens dit reglement vaardigen wij een personeelslid en een ouder lid af. Op dit moment is er een vacature voor een ouder.

Downloads:

Notulen:


De MR leden stellen zich voor:

Karin van Buul
Mijn naam in Karin van Buul, moeder van 2 zonen, Finn en Noud.

Bij mijn vorige baan zat ik in de OR en hierdoor wist ik dat de MR voor mij een mooie en plezierige manier is om betrokken te zijn bij de school. Het biedt de kans om mee te denken en te beslissen over belangrijke zaken waarbij de kinderen voor mij voorop staan. Daarbij hoor ik graag van andere ouders wat belangrijk is voor hun kind en voor hen zodat ik dit mee kan nemen.

Shardé Kok
Mijn naam is Shardé Kok en ik ben de moeder van Yuna, Senn en Dexx. Yuna en Senn zitten inmiddels op het voortgezet onderwijs en Dexx zit in groep 4.

Nadat ik zelf 12 jaar als leerkracht in het onderwijs gewerkt heb, leek het mij interessant om het onderwijs eens vanaf de andere kant te bekijken. Om die reden heb ik mij 2 jaar geleden aangemeld als lid voor de oudergeleding van de MR. Ik vind het leuk om als ouder mee te denken en te praten over het schoolbeleid en andere schoolse zaken. De punten die we in de MR bespreken zijn vrij breed, dit zorgt ervoor dat iedere vergadering weer interessant is. Als ouder, maar ook als oud leerkracht wil ik graag het beste voor ieder kind en vind ik het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs en de school.

Marleen van Beek
Mijn naam is Marleen van Beek en ik werk sinds augustus 2022 als leerkrachtondersteuner bij OBS den Boogerd.

Ik zit sinds de start bij de MR, omdat ik het belangrijk en interessant vind om op een andere wijze betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van deze school. Je kunt meepraten en denken over zaken waar ouders mee bezig zijn, maar ook over dingen die op bestuurs- en directieniveau spelen. Of het nu gaat om meer groen op het schoolplein, de verkeersveiligheid rondom school, het aannamebeleid van nieuwe leerlingen of om het aantal formatieplaatsen, alles komt voorbij. Wat het ook interessant maakt, is dat ik als zij-instromer, in een hele nieuwe wereld ben gestapt. Door mijn werkzaamheden binnen de MR krijg ik een goed inzicht in de dynamische onderwijswereld. Mocht je vragen hebben, loop rustig bij me binnen. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag (tot 17.00 uur) en vrijdag (tot 13.00 uur).

Lieke Splinter
Mijn naam is Lieke Splinter, ik ben getrouwd en moeder van 2 zonen van 10 en 13 jaar. Sinds 2021 werk ik als intern begeleider op deze fijne school. Daarnaast ben ik voorzitter van de MR.

Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten reflecterend, inspirerend en motiverend bezig zijn, is iets wat ik een warm hart toedraag. In de MR krijg ik daar alle gelegenheid toe en kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en het beleid van de school die nodig zijn om de leerlingen te laten groeien en ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden. Als voorzitter stel ik, in overleg, de agenda vast en zit ik de bijeenkomsten voor. De MR staat altijd open voor suggesties van ouders en leerlingen, spreek mij gerust aan, dan gaan we in gesprek.