obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626De MR


De MR van onze school bestaat uit 2 geledingen, de personeelsgeleding (2 leerkrachten) en de oudergeleding (2 ouders). De 2 gekozen ouders vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen op onze school. Ze zitten echter op persoonlijke titel in de raad. De 2 gekozen leerkrachten vertegenwoordigen al hun collega’s.

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Ze hebben bevoegdheden welke zijn vastgelegd in een reglement waarbij hun gesprekspartner de directeur van de school is. De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u belangstelling, kom dan gerust eens luisteren. Heeft u belangstelling voor het werk van de oudergeleding van de MR (de OMR), wilt u een voorstel indienen of een onderwerp besproken zien, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de ouderleden.

Oudergeleding:
Angela Sewbalak (secretaris)
Julie Brown

Personeelsgeleding:
Roos Verhofstadt (voorzitter)
Natascha Bogers

Onderaan deze pagina stellen de MR-leden zich aan u voor.

Wilt u contact met de MR leggen, dan kan dat via e-mail: mr@obsdenboogerd.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Sinds 7 november 2007 bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de openbare scholen die vallen onder ons bestuur. Een aantal bevoegdheden van de MR zijn aan de GMR overgedragen, voor zover het zaken betreft die voor alle scholen gelden. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Volgens dit reglement vaardigen wij een personeelslid en een ouder lid af.

Downloads

Notulen 2020-2021

Notulen 2019-2020

Kijk voor notulen en andere MR- stukken van de afgelopen jaren in ons MR archief.


Mijn naam is Natascha Bogers en dit is mijn 6e jaar op OBS Den Boogerd. Op dit moment geef ik al een aantal jaren met veel plezier les aan groep 1/2. Dit is mijn derde jaar in de MR. Na mijn opleiding als middenmanager ben ik toegetreden tot de MR. In deze opleiding  heb ik tools ontwikkeld om gedrag van anderen te begrijpen en groei en ontwikkeling binnen een team in gang te zetten. Ik vind het belangrijk om samen met ouders na te denken over het beleid van de school en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven.

 

 

 

 

Mijn naam is Angela Sewbalak, 32 jaar, moeder van Dani (groep 3)en Joël. Ik woon in Aalst en heb vroeger ook op deze school gezeten. Sinds dit jaar zit ik in de MR van onze school. Ik heb deze taak op me genomen, omdat ik er veel waarde aan hecht om betrokken te zijn bij het onderwijs wat mijn kinderen volgen. Verder vind ik het belangrijk dat onze school een goede start is voor de ontwikkeling van veel kinderen in en nabij Aalst. Ook het ontwikkelen van mezelf is een reden geweest om in de MR te gaan. Ik hoop dat ik een brug kan maken tussen het beleid van de school enerzijds en de behoefte en wensen van ouders en kinderen anderzijds. Als ouders mag u me dus altijd aanspreken als u graag uw mening, wens of behoefte kenbaar wilt maken. Samen kunnen we dan kijken naar oplossingen of mogelijkheden.

 

Ik ben Julie Brown, 45 jaar, moeder van Lily van Kesteren (Groep 3) en bonusmoeder van Joep-Julie (14) en Pippa-Sofie (11). Samen met Bas zijn wij sinds 2010 woonachtig in Aalst. Oorspronkelijk kom ik uit Engeland, maar woon al 18 jaar met veel plezier in Nederland. Afgelopen 2 jaar ben ik lid geweest van de Ouder Vereniging en ben nu doorgestapt naar de MR. Ik ben graag betrokken bij school om zo een kijkje te mogen nemen in de wereld van onze kinderen en vind het belangrijk om zelf ook iets terug te kunnen geven. Zelf ben ik werkzaam in personeelszaken en de ontwikkeling van mensen boeit mij enorm. Net als Angela vind ik het belangrijk dat onze school een goede start is en blijft voor onze kinderen. Ik hoop dat mijn ervaringen uit mijn werkveld een verrijking zijn voor de MR en onze school, evenals de inzichten over het beleid van school en hoe je omgaat met de ontwikkeling van kinderen een verrijking zijn voor mij persoonlijk die ik weer mee kan nemen naar mijn werk. Heeft u vragen, opmerking en of ideeën over ons school? Daar hoor ik graag meer over. Zo kunnen we samen met de anderen MR-leden over in gesprek.