obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626



Schooltijden en vakantie


Op school wordt er gewerkt volgens het continurooster. Dat betekent dat de kinderen in de klas onder toeziend oog van de leerkracht hun meegebrachte lunch nuttigen en daarna op het plein nog even pauze houden.

Schooltijden

Groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 11.45 uur

Groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur

Gymtijden

In alle groepen krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal. De kinderen gymmen in sportkleding en gymschoenen. De groepen 1-2 hebben hun gymtas op school, hierin wordt hun gymkleding bewaard en wordt regelmatig mee naar huis gegeven voor een wasbeurt. De kinderen vanaf groep 3 nemen hun gymtas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021:
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Paasweekeinde 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelvaart 13 en 14 mei)
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 6 september 2021

Voor de groepen 1 en 2 zijn er een aantal vrije vrijdagochtenden ingepland, waardoor er een vrije vrijdag ontstaat. Deze dagen staan gepland in onze jaarplanning.

Studiedagen

2 juli 2020: studiemiddag