obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Schooltijden en vakantie


Op school wordt er gewerkt volgens het continurooster. Dat betekent dat de kinderen in de klas onder toeziend oog van de leerkracht hun meegebrachte lunch nuttigen en daarna op het plein nog even pauze houden.

Schooltijden

Groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.15 uur

Groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur

Gymtijden

In alle groepen krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal. De kinderen gymmen in sportkleding en gymschoenen. De groepen 1-2 hebben hun gymtas op school, hierin wordt hun gymkleding bewaard en wordt regelmatig mee naar huis gegeven voor een wasbeurt. De kinderen vanaf groep 3 nemen hun gymtas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat.

Vakantiedagen schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen

Studiedagen: 2 oktober 2023, 6 december 2023, 17 januari 2024, 31 mei 2024, 18 juni 2024
Studiemiddagen: 22 december 2023 en 5 juli 2024