obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Schooltijden en vakantie


Op school wordt er gewerkt volgens het continurooster. Dat betekent dat de kinderen in de klas onder toeziend oog van de leerkracht hun meegebrachte lunch nuttigen en daarna op het plein nog even pauze houden.

Schooltijden

Groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 11.45 uur

Groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur

Gymtijden

In alle groepen krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal. De kinderen gymmen in sportkleding en gymschoenen. De groepen 1-2 hebben hun gymtas op school, hierin wordt hun gymkleding bewaard en wordt regelmatig mee naar huis gegeven voor een wasbeurt. De kinderen vanaf groep 3 nemen hun gymtas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021
Paasweekeinde: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelvaart 13 en 14 mei)
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021

Voor de groepen 1 en 2 zijn er een aantal vrije vrijdagochtenden ingepland, waardoor er een vrije vrijdag ontstaat. Deze dagen staan gepland in onze jaarplanning.

Vakantieplanning schooljaar 2021-2022

Maandag 6 september 2021: eerste schooldag 2021 –2022
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasweekeinde: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart weekend: 26 en 27 mei 2022
Pinksterweekeinde: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 4 september 2022

Studiedagen

19 november 2020
26 april 2021
24 juni 2021