obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Schooltijden en vakantie


Op school wordt er gewerkt volgens het continurooster. Dat betekent dat de kinderen in de klas onder toeziend oog van de leerkracht hun meegebrachte lunch nuttigen en daarna op het plein nog even pauze houden.

Schooltijden

Groepen 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.15 uur

Groepen 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur

Gymtijden

In alle groepen krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal. De kinderen gymmen in sportkleding en gymschoenen. De groepen 1-2 hebben hun gymtas op school, hierin wordt hun gymkleding bewaard en wordt regelmatig mee naar huis gegeven voor een wasbeurt. De kinderen vanaf groep 3 nemen hun gymtas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat.

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartweekend: 18 en 19 mei 2023
Pinksterweekeinde: 29 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Studiedagen

4 november 2022 – hele dag
6 december 2022 – hele dag
23 december 2022 – studiemiddag
8 februari 2023 – hele dag
17 mei 2023 – hele dag
22 juni 2023 – hele dag
14 juli 2023 – studiemiddag

Vakantiedagen schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024