obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Jaarverslag


Op deze pagina vindt u het jaarverslag van Den Boogerd van schooljaar 2020-2021. Het jaarverslag wordt opgesteld om belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen in de school. In dit jaarverslag wordt er teruggekeken en vooruitgeblikt op diverse punten:

  • schooljaar 2020-2021 en COVID-19;
  • de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs, vanuit het jaarplan;
  • de uitstroomgegevens van de schoolverlaters;
  • de bestendiging van de schoolverlaters van schooljaar 2017-2018;
  • de ontwikkelpunten en speerpunten voor 2021-2022.

Download hier: Jaarverslag 2020-2021 obs Den Boogerd