obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Oudervereniging


De oudervereniging is een vereniging met statuten die beschreven zijn bij de notaris. Zij is in het leven geroepen om hulp te verlenen bij activiteiten gedurende het schooljaar. De OV bestaat uit 5 mensen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 2 leden. Aan het eind van ieder schooljaar wordt de planning van de activiteiten voor het nieuwe schooljaar door directie en team gemaakt. Deze activiteitenlijst wordt aan de OV verstrekt.

De OV vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het team aanwezig. Onze contactpersonen namens het team is Natascha Bogers. Zij is de schakel tussen het team en de OV.

Oudergeleding OV
Babs van Driel (voorzitter)
John ‘t Lam (penningmeester)
Marit van Koolwijk
Elske van Mameren
Monique Hoogland-Vonk

Personeelsgeleding
Arianne van Gelder
Natascha Bogers

Contact met de oudervereniging
Marit van Koolwijk, 06 53 21 78 60
ovdenboogerd@hotmail.com