obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Oudervereniging


De oudervereniging is een vereniging met statuten die beschreven zijn bij de notaris. Zij is in het even geroepen om hulp te verlenen bij activiteiten gedurende het schooljaar. De OV bestaat uit: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en andere leden.

Aan het eind van ieder schooljaar wordt de planning van de activiteiten voor het nieuwe schooljaar door directie en team gemaakt. Deze activiteitenlijst wordt aan de OV verstrekt. De OV vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het team aanwezig.

Onze contactpersonen namens het team zijn Arianne van Gelder en Annemieke van der Meer, zij hebben de taak om de schakel te zijn tussen team en OV.

Oudergeleding OV
Babs van Driel
John ‘t Lam
Marit van Koolwijk
Elske van Mameren

Personeelsgeleding
Annemieke van der Meer
Arianne van Gelder

Contact met de oudervereniging
Marit van Koolwijk, 06 53 21 78 60
ovdenboogerd@hotmail.com