obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Oudervereniging


De oudervereniging is een vereniging met statuten die beschreven zijn bij de notaris. Zij is in het even geroepen om hulp te verlenen bij activiteiten gedurende het schooljaar. Het bestuur van de OV bestaat uit: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en andere leden. Alle gewone leden zijn de ouders/verzorgers van kinderen die als leerling zijn ingeschreven bij de school. De buitengewone leden zijn alle teamleden van de school.

Aan het eind van ieder schooljaar wordt de planning van de activiteiten voor het nieuwe schooljaar door directie en team gemaakt. Deze activiteitenlijst wordt aan de OV verstrekt. Teamleden zijn verantwoordelijk voor een bepaalde activiteit. Er zijn OV leden mede verantwoordelijk voor het opstarten van de werkgroep voor bepaalde activiteiten. Het verantwoordelijke team en OV lid vragen ruim op tijd hulp van meerdere ouders. Elke activiteit wordt na afloop geëvalueerd door het teamlid en het OV lid. Het dagelijks bestuur vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het team aanwezig.

Onze contactpersonen namens het team zijn Arianne van Gelder en Annemieke van der Meer, zij hebben de taak om de schakel te zijn tussen team en OV. Ze bespreken in de teamvergaderingen de zaken die in de OV aan de orde geweest zijn of nog zijn en vice versa. Ook zijn zij aanspreekpunt voor zowel teamleden als OV leden. Waar nodig wordt samenwerking met de MR gezocht.

Oudergeleding OV
Babs van Driel
John ‘t Lam
Marit van Koolwijk
Elske van Mameren

Personeelsgeleding
Annemieke van der Meer
Arianne van Gelder

Contact met de oudervereniging
Marit van Koolwijk, 06 53 21 78 60
ovdenboogerd@hotmail.com