obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Muziek op obs Den Boogerd


Alle leerlingen van obs Den Boogerd krijgen iedere vrijdag een half uur muziekles van de vakleerkracht muziek. Samen zingen we liedjes, spelen we op instrumenten (keyboards, xylofoons, blokfluiten, boomwhackers en allerlei slaginstrumenten), luisteren we naar muziek en bewegen we op muziek.

In groep 6 ligt de focus op het leren bespelen van een instrument (de blokfluit, de xylofoon of het keyboard). Wat daar wordt geleerd, nemen we mee en ontwikkelen we verder in groep 7 en 8.

Het is mooi om de ontwikkelingen van leerlingen te zien tijdens de muzieklessen. Hoe starten ze in groep 1 en wat ze allemaal kunnen in groep 8. Ze leren vanaf groep 1 om samen te zingen, te bewegen, te musiceren, zich te presenteren en op te treden. De kinderen genieten daarvan en ik ook.

Hartelijke groet,
Juf Annemarie