obs Den Boogerd | Donkerstraat 17 | 5308 KB Aalst | info@obsdenboogerd.nl | 0418-672626Veilige school


Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor goed onderwijs. Leerlingen en personeel moeten zich veilig voelen op school om een goede kennisoverdracht te realiseren. Niet voor niets staat er in onze schoolgids:

“Het is een belangrijke keuze: de basisschool voor uw kind. Vanzelfsprekend gaat u op zoek naar een school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid van uw kind met de basisschool. Het bezoeken van een basisschool is een belangrijk onderdeel van het leven van kinderen. Niet alleen qua tijdsindeling; kinderen brengen een groot deel van de dag op de basisschool door; ook het welbevinden van kinderen is van invloed op de leerprestaties. Daarom vinden wij het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Wij gaan uit van een goede en veilige sfeer, waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen.”

Juist de ouders moeten hun kind(eren) met een gerust hart naar school kunnen laten gaan. Veilige scholen zijn scholen waar leerlingen, ouders en onderwijspersoneel veilig zíjn en waar zij zich veilig vóelen. Onveiligheid op school kan er voor zorgen dat leerlingen uitvallen, leraren vertrekken (van de school, of helemaal uit het onderwijs) of zelfs dat ouders hun kind van school
halen.

Korte lijnen

Helaas hebben ook op onze school zich in het verleden enkele incidenten voorgedaan die je niet op een dorpsschool zou verwachten. Hoe ga je daar mee om? De maatschappij verandert voortdurend. Voor pestgedrag hoef je allang niet meer uit je stoel, de computer en het mobieltje zijn dichtbij. Het is enorm belangrijk dat ouders een belangrijke plaats in ons onderwijs hebben. Ze vertrouwen immers hun kostbare bezit aan de school toe. Ze moeten veel vertrouwen hebben in de school, maar ze zijn daarbij ook vaak onzeker. Daarom is het belangrijk de lijnen kort te houden, als school in gesprek te zijn met de ouders en naar ze te luisteren. Als school moeten we hen serieus nemen, duidelijk zijn met ons beleid en onze verwachtingen helder maken.

Sinds januari 2006 beoordeelt de inspectie hoe in het primair onderwijs de sociale veiligheid gewaarborgd is, dat is fijn, veiligheid staat voorop.

Download hieronder het Sociale Veiligheidsplan, mocht u meer willen lezen. Het doel van dit plan is dat we de aandacht die we schenken aan de sociale veiligheid in één beleidsplan bundelen en zichtbaar maken.

Download: Sociale Veiligheidsplan